Katastrofa w firmie CISSP Day 2011

Katastrofa w firmie czyli praca administratora IT o drugiej w nocy. Procedury disaster recovery wymagaj? czasu i zaanga?owania dobrze motywowanego personelu IT. Jak ochroni? firm?? Opowiada Tobiasz Janusz Koprowski podczas CISSP Day 2011.

High Tech Crime Solutions