Ryzyko Cloud Computing Wstęp

Ryzyko Cloud Computing – Robert Plawiak i Aleksander Czarkowski zwrócili uwag? na niebezpiecze?stwa pracy w chmurze z wielu, cz?sto przemilczane zagro?enia. Zagro?enia bezpiecze?stwa klientów chmury s? ukrywane!

High Tech Crime Solutions